Ytskikt övrigt

YTSKIKT ÖVRIGT

KALONHUSMAKERI

Slite KALKSTEN

 

Vår leverantör för kalksten är Slite stenhuggeri som ligger norr om VIsby.

Stenhuggeriet arbetar med hela kedjan från brytning, bearbetning och tillverkning. 

 

Vi har vald sorten "södervange diamantfräst" för KALONS hus.

NYHETER

 

Nu finns hela kalonFOODmakeri sortiment hos

WISBY OST, Wallersplats 4, Visby.

www.wisbyost.se


 

KONTAKT

 

KALON MAKERI

Follingbo, Slättflishage 429b

62191 VISBY

mejl: info@kalon.nu

mobil. 070-3227416

Copyright @ All Rights Reserved