FOOD MAKERI

KALON

kalonMAThantverk

BACK SOON.


Thank you for visiting. We`re currently setting up a new studio.

We will be back making work in the end off 2021.

KALON MAKERI startades 2018. Produkterna som vi har utvecklat är ett naturligt resultat av vår levnadsstil och vår egen längtan efter att få veta varifrån vår mat kommer.  De präglas av våra egna krav på högkvalitativa livsmedel utan tillsatser, utan plast, med minimala transportvägar och med målet att bevara råvarans egen karaktär.

 

Vi har utgått från vår egen trädgård som ligger inom Visbys vattenskyddsområde och långt ifrån besprutade fält. Vår drivkraft är att skapa en sund miljö för både människan, djur- och växtliv - en trädgård som är i balans med naturen.

Produkterna från kalonMAThantverk baseras på vad just trädgården har att bjuda på - havtorn, odlade och vilda örter, honung från våra bin och mycket mer. Allt eftersom trädgården växer, kommer även kalonMAThantverk att växa.

KONTAKT

 

KALON MAKERI

Follingbo, Slättflishage 429b

62191 VISBY

mejl: info@kalon.nu

mobil. 070-3227416

Copyright @ All Rights Reserved