Linderöds

 

"The Ark of

Taste travels the world collecting small-scale quality productions that

belong to the cultures, history and traditions of the entire planet: an

extraordinary heritage of fruits, vegetables, animal breeds, cheeses,

breads, sweets and cured meats…" (https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/linderod-pig/)

"Linderödssvinet bevaras genom Föreningen Landtsvinet som bedriver kontroll av djurens härstamning och för register över djuren i genbanken. Ett avelsmål är att stabilt ha minst 500 djur i genbanken varav minst en tredjedel ska vara galtar. Enligt en inventering utförd 2013 fanns 70 djurhållare och 197 djur anslutna till verksamheten att bevara linderödssvinet." (http://smakasverige.jordbruksverket.se/ravaror/ravarorarkiv/linderodssvin.195.html)

Linderödssvinet är den enda kvarvarande lantrasen av gris i Sverige. En gammal lantras som aldrig har utsatts för avel i någon speciell riktning som enhetligt utseende eller maximal produktion.

De växer hälften så fort än dagens konventionella grisar, är lugna och sällskapliga. De svarar inte an på kraftfoder och gå ute hela året rund. Linderödsvin är en oerhört tålig och frisk gris utan sjukdomar och skador.


När det handlar om djur menar vi att vi ha ett stort etiskt ansvar. Vi lever nära våra djur och uppskattar deras sällskap. Vi tror på att grisar bör vara genetiskt hälsosamma och lever i den livsmiljö dem är avsedda för. Vi slaktar i ett litet slakteri en halvtimmes färd från gården. Våra grisar transporteras dit i en halmad transport, utan trängsel och med tillgång till mat.


Linderödaren ger ett mycket gott kött, med utvecklad smak, saftigare, mörkare och mörare, än det vi får av dagens vita tamsvin. Detta beror på att grisarna får motion av att kunna röra sig och gå ute – liksom att Linderödssvinet växer långsamt.

Linderödsgrisen upptogs i Slow Foods Ark of Taste 2005.


Slow Food intresserar sig för regionalt producerade råvaror, många råvaror och produkter riskerar att helt försvinna i den pågående likriktningen. Därför har Slow Food lanserat Smakernas ark för att skydda, bevara och utveckla det verkligt unika. Fem kriterier måste vara uppfyllda för att kvalificera en råvara eller produkt till

Smakernas ark, nämligen

1. Produkten måste ha en utmärkt kvalitet när det gäller smak. Smakkvaliteten definieras i detta kontext utifrån lokal tradition och nyttjande.

2. Produkten måste vara länkad till identiteten av en grupp och kan vara en gröda, ett ekosystem eller en animaliepopulation som har acklimatiserat sig på platsen under en längre tid.

3. Produkten måste vara miljömässigt, socioekonomiskt och historiskt kopplad till den speciella regionen.

4. Produkten måste vara producerad i begränsade kvantiteter och av mindre gårdar eller producenter.

5. Produkten måste vara i verklig eller i potentiell fara för utrotning.

KALON är genbanksansluten.

För oss som föder upp Linderödssvin är det viktigt att allt går rätt till. Därför är vi också angelägna om att produktnamn som anspelar på Linderödssvin används på ett kontrollerat sätt.